Beden dilinde oturma şekilleri ve oturma düzenleri kişiler hakkında bazı ipuçları verebilmektedir. Kişiler arasında oturma mesafesinde ki yakınlık, kişilerin birbirleriyle olan samimiyet derecesini, oturma mesafesindeki uzaklık ise samimiyetsizliği göstermektedir.

Kişiler birbirlerine ne kadar yakın oturuyorlarsa kişilerin birbirleri arasındaki ilişki o kadar fazla demektir. Birbirlerinden çok uzak mesafelerde oturan insanların genelde ilişki dereceleri düşüktür ya da aralarında herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Bir kişinin yönü kiminle iletişim içinde bulunmak istediğini veya kiminle iletişime geçmek istemediğini gösterir. Kişinin yönü kime doğru dönükse kişi o bireye daha fazla ilgi ve alaka gösteriyor ve o bireyle iletişime geçmek istiyor demektir. Kişilerin arkalarını dönerek oturdukları bireyler genelde iletişime girmek istemedikleri, dargın oldukları veya yabancı oldukları bireylerdir.

Genellikle kişiler dargın oldukları kişilere sırtlarını dönerek otururlar ki bu hareket ben sana kapalıyım, sana karşı bir duvarım var, sana direnç göstermekteyim ve seninle iletişime geçmek istemiyorum anlamına gelmektedir. Otururken herhangi bir kişiye eğilmek o kişiye ilgi gösterdiğinizi gösteri. Kişiler genellikle iletişim kurmak istedikleri ve hoşlandıkları kişilere doğru eğilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki bir kişiye doğru eğilmek her zaman için seninle iletişime geçmek istiyorum anlamına gelmemektedir. Toplum içinde tartışan bir karı koca ya bir anne çocuk da birbirlerine eğilerek konuşurlar. Bunun nedeni birbirlerine söyledikleri şeyleri başkalarının duymaması, başkalarına deşifre olmamak içindir, birbirleriyle iletişime geçmek istedikleri için değil. Bazen yapılan hareketler aynı olmasına rağmen taşıdıkları anlamlar farklı olmaktadır. Bu hareketler ile anlamları arasındaki nüansı( ince ayrım ) gözden kaçırmamak gerekmektedir.

 

KARŞI KARŞIYA OTURMAK

Karşı karşıya oturmak genellikle muhalefeti anlatmaktadır. Ancak bu anlam samimi ilişkilerde anlamını yitirir. İki sevgili gittikleri bir lokantada ya da pastanede karşı karşıya oturmaktadır bu oturuş şeklinde arada bir muhalefetten söz edilmesi mümkün değildir. Burada ki oturuş sekli adabımuaşeret kurallarından kaynaklanmaktadır.

Eğer arada herhangi bir samimiyet soksa ve karşı karşıya oturuluyorsa karşı karşıya oturan kişiler arasında bir rekabet var demektir. Bu oturuş şekli hem cinsler arasında tamamen rekabeti tetiklemektedir. Kadınlar arasında bu oturuş şekli oldukça fazladır.

Karşı karşıya oturmak, göğüs göğse muharebe gibidir. Göğüs göğse muharebe; karşı karşıya gelmenin, bir mücadelenin olduğunu belirten bir cümledir. Çocuğuyla herhangi bir problemi olan anne babalar, aldım onu karşıma diyerek başka birisine anlatmaya başlarlar. Aslında burada söylemde bile bir olumsuzluk vardır. Çünkü bir kimseyle aynı düşüncede değilsen, o kişiyle aynı tarafta değilsen o kişiyi karşına alırsın. Bundan dolayı karşılıklı olmak veya karşı karşıya oturmak olumsuzluk, muhalefet, muharebe ve rekabet göstergesidir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi adabımuaşeret kurallarından dolayı karşı karşıya oturmak bu anlamların dışında kalmaktadır.

Birbirlerini tanımayan insanlar aynı masayı paylaşmak zorunda kaldıklarında genellikle karşı karşıya oturmaktadır. Burada da bir muhalefetten ya da rekabetten söz edilemez burada ki karşı karşıya oturmak bireylerin birbirlerine yabancı olduklarından kaynaklanmaktadır. Eğer bu yabancı bireyler birbirleriyle sohbet etmeye başlar ve birbirlerinden de hoşlanırsa birbirlerine yaklaşır ve birbirlerine doğru eğilirler. Ancak birbirlerinden hoşlanmazlarsa birkaç söz söyledikten sonra kişiler başka taraflara döner, başka şeylerle ilgilenmeye başlarlar ki bu hareket senden hoşlanmadım, sana karşı kendini kapattım, seninle ilgilenmiyorum, seninle iletişime geçmek istemiyorum anlamındadır.

Yan yana oturmak, omuz omuza mücadele gibidir. Omuz omuza mücadele;  aynı düşüncede olanların ve aynı konuda mücadele eden insanların yan yana olduğunu anlatan bir cümledir. Aynı düşünceleri paylaşan ve önemli konular hakkında konuşan insanlar genellikle yan yana oturmayı tercih ederler çünkü birbirlerine hem fikir oldukları imajını vermek isterler. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki zorunluluktan dolayı yan yana oturan insanlar söz konusu olduğunda bu oturma şekli gerçek anlamını yitirmektedir. Birbirlerine yabancı olan insanların yan yana oturması birbirleriyle aynı düşüncede olduklarından değil genelde mecbur olduklarından, yan yana oturmak zorunda kaldıklarındandır( hastanede, postanede, bankada vb. olduğu gibi)

YAN YANA OTURMAK

Yan yana oturmak işbirliğinin bir göstergesidir. Bu oturuş şekli yanındakine seninle aynı yöne bakıyorum seninle aynı şeyleri düşünüyorum mesajı vermektedir. Yan yana oturan kimseler arasında herhangi bir rekabetten, muhalefetten, muharebeden ya da olumsuzluktan söz edilemez. Bu oturuş şekli tamamıyla anlaşmanın, uzlaşmanın, hem fikir olmanın bir göstergesidir.

Bir iş görüşmesi yapacaksanız, genellikle iş alacağınız kişinin yanına oturmanız tavsiye edilmektedir. Bu oturma şeklinizle karşı tarafa, seninle aynı yöne bakıyorum, senin tarafındayım, seninle aynı şeyleri düşünüyorum, seninle aynı fikirdeyim, seninle aynı şeyleri savunuyorum vb. imajı verirsiniz. Çünkü bu oturma şekli bu anlamalara gelmektedir. Hatta işi alacağınız kişi hangi yemeği söylüyorsa hangi içeceği ısmarlıyorsa sizde aynısından alırsanız bu davranışınızla bile karşınızdakine ortak noktalarınız olduğu imajını verebilirsiniz. Bu davranış sadece iş görüşmelerinde değil duygusal bağ taşıyan insanlar arasında da uygulanabilir. Eşinizin veya sevgilinizin yediği yemekten yemeniz veya içtiği içecekten içmeniz ikinizin arasında ortak noktaların olduğu imajını vermektedir. İki kişi arasında ortak nokta ne kadar çok ise bu kişilerin anlaşmaları ve birbirlerine muhabbet beslemeleri o kadar çok olmaktadır. Bu küçük ayrıntılar hayata geçirildiğinde etkileri büyük olmaktadır.

90 DERECELİK AÇIYLA OTURMAK

90 derecelik açıyla oturmak en önemli iletişim oturuşudur. Özellikle ortak nokta bulmak istediğiniz kişilerle bu şekilde oturmalısınız. Bu oturuşta belli bir noktada kesişme vardır. 90 derecelik açıyla oturan kişilerin bakışları mutlaka belli bir noktada kesişmektedir. Böylelikle karşınızdaki kişiye seninle ortak bir nokta bulabiliriz mesajı verirsiniz. Bu oturuş şeklini tercih ettiğinizde karşı tarafa, biz seninle aynı şeyleri düşünüyoruz, seninle belli bir noktada kesişiyoruz, seninle ortak noktalarımız olabilir ve biz bu ortak noktaları bulabiliriz imajını verir ve anlaşma yolunda ilk adımı atmış olursunuz.

İş hayatında özellikle amirlerin çalışanlarıyla bu şekilde oturmaları tavsiye edilmektedir. Bu oturuş şekli tabi ki sadece iş hayatında kullanılmaz. Özel hayatımızda da çok etkili bir oturuş şeklidir. Uzlaşmak istediğiniz, anlaşmaya varmak istediğiniz insanlarla da bu şekilde oturmak olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Eşinizle, sevgilinizle, annenizle, babanızla, kardeşinizle, çocuğunuzla vb. anlaşamadığınız konularda 90 derecelik açıyla oturmayı tercih ederek konuşursanız anlaşma yolunda ilk adımı atmış olursunuz ve karşı taraf üzerinde olumlu etkiler bırakabilirsiniz.

BEDEN DİLİNDE MASA DÜZENİ VE TAŞIDIĞI ANLAMALAR

Özellikle Türk toplumunda oda ve masa kişinin prestijini( saygınlık ) ve bulunduğu konumun önemini anlatır. Masa ne kadar büyükse, oda ne kadar büyükse, kişinin bindiği araba ne kadar çok benzin yakıyorsa, bindiği arabanın camları siyahsa, kişi arabanın arkasında ve sağ tarafta oturuyorsa, kişinin bindiği araba kırmızı plakalıysa bu kişinin o kadar önemli olduğu düşünülmektedir. Bunların hepsi kişiye prestij ve önem katmaktadır.

Masada kişiye önem katmaktadır. Aynı zamanda masa, oturan kişiye güç ve statü vermektedir. Masanın üzerinde bulunan aksesuarlar, plaketler, dosyalar vb. kişinin ne kadar önemli bir kişi olduğu imajını verir. Kişinin masasının üzerinde ne kadar çok dosya, kitap, evrak vb. varsa kişinin o kadar yoğun bir kişi olduğu anlamı çıkarılmaktadır. Makam koltukları misafir koltuklarından daha yüksektir burada ki maksat, gelen misafire buranın hâkimi benim, burada üstte bulunan kişi benim imajı vermektir. Herhangi bir şey ne kadar üstte ise o şey o kadar değerlidir, bir şey ne kadar aşağıda ise o şey o kadar değersizdir. Yukarıda olmak her zaman ve herkes için önemlidir. Hatta bir kişi yukarı bakıyorsa mutludur aşağıya bakıyorsa depresyondadır. Makam koltukları tekerlekli iken misafir koltukları tekerleksizdir. Burada verilmek istenen mesaj benim hareket alanım geniş, ben istediğim gibi hareket edebilirim, senin hareket alanın yok ve sen benim istediğim yerde oturup orada sabit kalırsın, hâkimiyet bende çünkü ben hareketiyim sen ise değilsindir.

Bir kişinin odasına girildiğinde, masasında oturan kişi masasından, otoritesinden ne kadar çok uzaklaşıyorsa içeriye giren kişiye o kadar çok değer veriyor, ne kadar az uzaklaşıyorsa o kadar az değer veriyor demektir.

Mahkemelerde hâkimler daha yüksekte otururlar ve heybetli kıyafetler giyerler. Buradaki maksat ben büyüğüm, ben güçlüyüm, ben doğru karar veririm, bana güvenmek zorundasın imajını ve mesajını vermektir.

Herhangi bir şeyin kötü olduğunu anlatmak için yerin dibine girdim denilirken, herhangi bir şeyin iyi olduğunu anlatmak için havalara uçtum denilmektedir. Çünkü ne kadar yüksekse o kadar iyidir, değerlidir ne kadar aşağıda ise o kadar kötüdür, değersizdir. Cehennemin dibi denilerek cehennemin aşağıda ve kötü olduğu anlatılmaya çalışılır. Cenneti ise yedi kat yukarıda ararız çünkü iyi şeyler hep yukarıda kötü şeyler ise her zaman aşağıdadır. Değerli bulduğumuz ve saklamak istediğimiz bir şeyi genellikle yukarı bir yerlere saklamayı tercih ederiz çünkü o şey bizim için değerlidir ve aşağıya konulamaz.

DİKDÖRTGEN MASA

Genellikle bu masalarda uzun toplantılar yapılmaktadır. Dikdörtgen masalar sahibine güç ve otorite vermektedir. Masanın kısa kenarında ve sırtı duvara dönük yani kapıyı ön tarafına alacak bir şekilde oturan kişi otorite sahibi olan kişidir, masanın sahibi ve lideri odur. Bu masada ikinci önemli kişi genellikle sağ tarafta ve birinci sırada oturan kişidir. Yani otorite sahibi kişinin sağ tarafında ve hemen yanında oturur. Dikdörtgen masalarda lidere en uzak olan kişi en güçsüz ve sözü en az dinlenen kişidir. Bu masada sağ tarafta oturan kişiler daha etkili kişiler iken sol tarafta oturan kişiler daha etkisiz kişilerdir. Sen benim sağ kolumsumsun sözü de bu durama güzel örnektir. Liderden uzaklaşıldıkça kişilerin etkisi azalmaktadır. En etkisiz olan kişi ise liderden en uzakta ve liderin sol tarafında oturan kişidir. Tam liderin karşısında oturan yani diğer kısa kenarda oturan kişi ise gizli olan ikinci güçtür. Bu kenarda oturan kişi genellikle muhalefet olan yani karşı görüşte, düşüncede olan kişidir. Gizli ikinci güç olan kişi, lidere en uzak olan kişidir ve muhalefeti temsil ettiğinden dolayı ikinci güçtür. Gizli ikinci güç olan kişi masada yüzü duvara dönük ve sırtı kapıya dönük bir şekilde oturur

KARE MASA

Kare masada genellikle kısa toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılar beyin fırtınası gerektirmeyen, kısa, anlık toplantılardır. Bu masada statüler eşitlik imajı verir çünkü masanın her tarafı eşit uzaklıktadır. Bu masada lider duvara sırtını veren yani kapıyı ön tarafına alan kişidir. Bu masada oturan herkes eşit statüye, öneme, konuşma hakkına sahiptir yani lider dışındaki kişiler de bir eşitlik söz konusudur. Bu masada da güç ve otorite liderin elindedir. Ancak bu masada gizli ikinci güç yoktur.

YUVARLAK MASA

Bu masada güç, otorite ve statü iyice azalır. Yuvarlak masa tamamen eşitliğin bir simgesidir. Bu masada herkes aynı etkiye ve değere sahiptir ve kişiler kendilerini bu masada daha değerli hisseder. Eşitliğin simgesi olduğundan dolayı genellikle evlerimizde ki yemek masalarımız yuvarlak tercih edilmekte böylelikle bütün bireylerin kendilerini aile içinde değerli hissetmeleri sağlanmaktadır. Bu masa sonuçların kolay alındığı, birlik ve beraberlik imajının verildiği masadır. Bu masalarda yapılan konuşmalar sıcak ve samimidir. Bundan dolayı genellikle iş hayatında tercih edilmezler. Yuvarlak masa aile ortamı için en çok tercih edilen ve önerilen masadır.

Kategoriler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • karşı karşıya oturmak ne anlama gelir (06 Haziran 2017)
  • oturma şekilleri ve anlamları (04 Haziran 2017)
  • oturuş şekillerinin anlamları (13 Nisan 2017)
Son Ziyaretler:
Ekinoks Nedir?     Vista Transformation Pack 5.5     Avedesk 1.3 Bölüm 1     İntel'in Core 2 Duo E6400'ü %56'lık oc ile fiyat-performans kralı     Samsung'un 32 GB Flash Sürücüsü Görücüye Çıktı     Cubase 4 - Devrimci bir kilometre taşı Müzik prodüksiyon yazılımı.     İşte Karşınızda Yeni Honda Civic     VW Touran CCS (BiZEL Motorlu Tek Araç)     Windows Vista Güncelleştirme Paketi     Avedesk Bölüm2     Arama Motorları Nasıl Çalışır?     AMD: Fusion ile CPU ve GPU'yu Birleştiriyor.     NanoTeknoloji Nedir?     Murat Günak kimdir?     Java Destekli Telefonlar için 3D Performans ve Kalite Testleri     VW Tiguan ( Küçük Touareg )     Barkod Nedir?     Cubase 4 - Kontrol Odası (Control Room)     MouseIMP Pro     SSL Nedir? Nasıl Çalışır?     Avedesk Bölüm 3 - Ave Scripter Eklentileri     C-Metisse (Citroen'in Yeni Bombası)     H-racer ve Hydrogen Station     Ürün incelemesi: Saitek P3000 Wireless PRO Gamepad     Ürün İncelemesi: Toshiba USB 2.0 1GB Flash Bellek     Beklenen oyun: Trackmania UNITED çıktı!     Ekran Kartları Nasıl Çalışır?     AMD FireSTREAM Kartlara Logosunu Verdi     Ürün İncelemesi: APC Back-UPS RS 1000VA Kesintisiz Güç kaynağı(KGK)     Pardus Linux 2007 Beta 2     VISTA TRANSFORMATION PACK 6.0     Saab Bio Power     Apple iPhone     Samsung'tan Dünyanın En İnce Cep Telefonu     Yüzyılın icadı: Erke Dönergeci     Hidrojen Kullanan Otomobil Sayısı Her Geçen Gün Artıyor!     10.000 Pardus     Super Mario artık Nintendo Wii ‘de     Vista'nın da çıkmasıyla beraber 4 çekirdekli işlemciler artık standart hale geliyor     Mobility Radeon X1900     TecrubeliPilotAraniyor.COM     Avedesk Eklentilerin Ayarlanması     Dünyanın İlk Boxer Turbo Dizel Motoru     Ford Mustang Giugiaro Konsept     Microsoft Virtual PC 2007     Yüzyılın yarış oyunu: Test Drive Unlimited!     Dizüstü Canavarı: Monster T2-Rex T72M575U1     Kuantum Bilgisayarlar Geliyor     ATI Catalyst 7.2 Sürücüleri Çıktı!     Yahoo Messenger Vista !     MSN alternatifi, kullanıcıların yeni gözdesi: Trillian     Video oyunları çocukları zayıflatıyor     Kuantum Bilgisayarlar     Vista üzerinde IIS 7.0 Kurulumu     Intel 11X Fabrikasını Yenliyor     Casper, dört çekirdekli Intel CoreTM 2 Quad Q6600 işlemciye sahip yeni modelini pazara sundu.     Corel WordPerfect Lightning' in halka açık beta sürümünü yayımlıyor!     F1'e geri sayım…     Toshiba'dan 51 GB HD DVD     HP iPAQ Voice Messenger 510 ; Ses tanıma, Wi-Fi, Windows Mobile 6.0 hepsi bir arada     Değişen İklim Değil,Enerji Olsun!..     Far Cry'ın devam oyunu, muhteşem grafikleriyle: Crysis     Küresel Isınmanın Nedenleri? Sebepleri?     IBM Dünya'nın En Güçlü Bilgisayarını Geliştriyor     Elbit Systems VIPeR "avcı-katil" robotu çıkarıyor     Yod'm 3D     Vista Aero Reloaded     Oyunlar yeni bir boyut kazandı: TrackIR!     Hard Disk Pazarının Kralı: Seagate     AeroClear Glass for Vista Theme     Türk insanına has Google Logoları…     Adobe'den Ücretsiz PDF Oluşturma Hizmeti     Hava Kirliliğini Arttıran Sıcaklık İnversiyonu- Bölüm2     Yahoo'dan Sınırsız Email Kapasitesi     NuSphere PhpED IDE     Google Spreadsheets     Ati HD2900XT, Nvidia 8800GTX'a Karşı: Crysis Demo ve 3DMark06 Testleri     Vista'da Farklı Temalar Kullanmak     İTÜRO     768MB 8800GTX, 512MB ATI HD 2900XT, 640MB 8800GTS Oyun ve 3DMark06 Testleri     Mucitlerimiz Gün Işığına Çıkıyor     Nükleer Santraller: Nasıl Çalışır? Problemleri Nelerdir?     Vestel, Tamamen Türk Yapımı Yakıt Pili Üretti     Free Loader güneş pili     İTÜ Robot Olimiyatları     Hovercraft: Sınır Tanımayan Araç     Beynimiz Nasıl Öğreniyor?     Kuzey Işıkları'nın Dansı     Adobe CS3 ile Mac'te, Daha Fazla Şey Yapın     Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?     Motorlarda Piston Tipleri ve Kullanılan Malzemeler     Motorlarda Yanma Odaları ve Özellikleri     Güneş Enerjisi Nedir?     Colin McRae: DIRT     Hidrojen Yakıt Pilleri Nasıl Çalışır?     Crysis'in sahne tasarımlarına bir göz atalım     Geleceğin Yakıtı, Hidrojen Nedir?     Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Elde Edilir?     Hidrojen Nasıl Elde Edilir?     Bilgisayarın İcadı, Tarihçesi ve Dünyanın İlk Bilgisayarı    
Coğrafya
Coğrafya Sitesi
Tarih Sitesi
Türkçe Sitesi
Bilgi Sitesi
Bilgiler