Astroloji, bir diğer adıyla yıldız falıdır. Gökcisimlerinin özellikle gezegenlerde yıldızların hareketlerini ve varsayılan etkilerini göz önüne alınarak insanların ve ülkelerin yazgısı üzerine sonuç çıkarma savında olan, hiçbir bilimsel temele dayamayan uğraş dalıdır.

Astroloji, kişilerin geleceğini, doğdukları sırada yıldızların ve öteki gökcisimlerinin konumlarına bakarak çıkarmaya çalışmaktadır. Bu işle uğraşanlara da Astrolog denmektedir. Astroloji ilk çağ uygarlıklara kadar uzanmakla birlikte İsa'dan yaklaşık bin yıl önce Babil'de başladığı söylenmektedir. Babilliler gezegenler ve bunların hareketlerinin, kralların ve toplumun yazgılarını etkilediklerine inanıyorlardı. Ve bu inanç eski yunan kültürünün etkisiyle tüm batı dünyasında yayılmaya başladı. Eski uygarlıklarda hükümdarlar kararlarına karar vermeden önce Astrologlara başvururlardı. Bu dönemlerde Astrologlara müneccim denirdi. Ancak kendi yazgılar ve devlet işleriyle ilgili araştırmaları halka yaymaları yasaktı.

Astrolog kaynakları edebiyat, din ve mitolojide önemli yer tutmaktadır. 2. yy yunanlılar yıldızlar ve gezegenin her birinin ayrı etki yarattığını öne sürerek yeni bir çığır açtılar. Özellikler bir kişinin doğduğu anda gezegenlerin ve öteki gök cisimlerin konumları, alın yazısı ve kişiliği üzerinde etkili olduğuna inanıyorlardı. Bu tür astrolojiye ‘NATEL' astrolojisi 2. yy dada ‘PTOLEMY' ile doruğa çıktı. Ptolemy 4 ciltten oluşan ve bugün bile astrolojinin İncili olarak kabul edilen ‘TEDRABİBLESİ' olarak derlendi.

Orta çağda astroloji güncel bir konuydu. Astroloji güneş, ay ve gezegenlerin olumlu ve olumsuz titreşimler yaydığına inanır. Titreşimlerin birbirleri ile uyumlu ve iyi ya da uyumsuz ve kötü durumları belli bir anda gök cisimlerin birbirlerine ve yere yönelik konumlarıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte astroloji temelde her şeyi yazgı ve kısmete bağlamaz. Temelde kişinin gezegenlerin birbirlerine göre konumlarından daha güçlü bir gizli güce sahip olduğu kabul eder. Gök cisimleri tek tek etkilerini belirlemek için bir Horoskop(zayice) ya da çizelge hazırlanır. Güneş, ay ve gezegenlerle ilgili 12 ev vardır. Bu evler her kişi için doğum tarihi, yeri ve zamanına bağlı olarak burçlar kuşağı (Zodyak) işaretlerini gösterir.

Horoskopun 12 bölmesini oluşturan evler yasamın tüm etmeleri ile ilgilidir:

1. Ev: Yasam öncesi beden ve kişilik.

2. Ev: Zenginlik ve bolluk.

3. Ev: bilgi ve anlatım

4. Ev: Ev ve ev işleri.

5. Ev: Üreme, ırkın sürekliliği, zevkler ve öğrenme tutkusu

6. Ev: Sağlık ve iş.

7. Ev: Evlilik ve ortaklıklar.

8. Ev: Yeniden doğma ve ölüm.

9. Ev: Düşünler ve yabancı ülkelerle ilişki

10. Ev: Meslek ve toplumsal durum

11. Ev: Umut ve arkadaşlık

12. Ev: Sınırlamalar, hamilelik ve hastalık,

Günümüzde bile astroloji büyük rağbet görmektedir ve astrolojinin bir takım bölümleri kişiye özel horoskop oluşturma bazı soruların yanıtlandırılması, düğün, cenaze gibi özel günler için uygun zaman seçme, tarım, hava tahmini yapma gibi konularda ilgilenmektedir. Günlük gazete ve dergilerde yıldız falı ile bir köse bulundurulmakta ve bu şekilde güncelliğini korumaya devam ettirmektedir.

Kategoriler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi