Jacket Cooling Water Sistemi:

Silindir soğutma sistemi kapalı bir devredir. Makine çıkışındaki soğutma suyunun sıcaklığının değişmemesi  otomatik sıcaklık kontrol valfi yardımıyla sağlanır.

Expansion tank silindir soğutma suyu sistemindeki statik basıncı korur ve kaybolan suyu yerine koyar. Termal expansion sisteminin suyunu telafi eder.

Hiter ana makine çalışmadan önce ön ısıtmayı sağlar ve ideal sıcaklığı geçici olarak kapatıldığı zamana kadar sağlar. Fresh Water Generator (Evaporeytır) makine silindir soğutma suyu kuleri giriş ve çıkışına yerleştirilir.

Silindir soğutma suyu sistemi kulerinde deniz suyu ve tatlı su kullanılır. Soğutmada merkezi soğutma sistemine başvurulduğunda; Yağlama yağı ile soğutulan pistonlu tip makinelerde (RTA-SULZER) deniz suyu, lubricating oil cooler ve paralel olarak dizayn edilen jacket water cooler ile charge air cooler (şarj havası kuleri) soğutma devreleri için kullanılmaktadır. Su ile soğutulan piston tipli  ana ve yardımcı makinelerde ise deniz suyu birbirine seri olan oil cooler, charge air cooler ile birlikte paralel olan jacket water cooler ve piston water cooler  soğutma devreleri için kullanılır.

Makine Silindir Soğutma Suyu  ile ilgili gerekler:

*F/W Akişkanlığı

Ana silindir soğutma pompası %90-%120 arası servis verimi, kondisyonu ve hizmet yeteneğine sahip olmalıdır.

*JCW Basıncı

Makine soğutma giriş manifoldu basıncı şu basınç  ve servis kondisyonu değerlerinde olmalıdır.

Maximum 3. 0 bar(Geyç  basıncı)

Maximum  4. 3 bar(Geyç basıncı)

*JCW Sıcaklığı

Makine çıkış sıcaklığı sürekli olarak değişmemeli  sıcaklık değişmeleri değiştiği taktirde şu değerleri aşmamalıdır.

+2 ile -2  derece  düzenli çalışmada

+4 ile -4 derece geçici olan kondisyonlarda (örneğin manevrada)

*Makine ön ısıtması

Makine çalışmadan önce, makine soğutma suyu çıkış sıcaklığı 60 derecede ön ısıtılmış olmalıdır. (örnek 60derece)

*F/W  kalitesi

İdeal soğutma suyu doğru olması makinenin emniyetli çalışması için önemlidir. JCW korozyonu, sludge oluşumu ile tortulaşma önlenmelidir. Galvenize olmuş çelik borular fresh water  soğutma devrelerine bağlanacak özellikleri taşır nitelikte olmalıdır. Nitritler galvanize edilmiş çinko astarlı borularda sludge yol açmamalıdır.

JCW Sistemi Dizaynı İçin Genel Oneriler:

Uygun olarak JCW sistemin çalışması için aşağıdaki öneriler uygulanmalıdır:

Sistemdeki valfler sistemi korumalı ve riskleri en aza indirmelidir.

Silindir soğutma sisteminde mümkün olduğunca işlem yapılmaktan kaçınılmalıdır. Suyun akışı sistemde farklı kollar içinde kısma diskinin ortası yardımı ile JCW sisteminde hazır olmalıdır (valfleri ayarlayarak).

Silindir soğutma sistemi steam sisteminden ayrı tutulmalıdır. Bazı koşullarda steamin devreye girişi mümkündür. örneğin: f/w jeneratörde kullanılan buharın devreye zarar vermemesi gibi. )

Silindir soğutma sisteminde teçhizatlar yerleştirilmeden önce dışarıdan gelen etkenlerden dolayı silindir soğutma suyu sıcaklığı artabilir veya azalabilir. Bu yüzden teçhizat dikkatli olarak sınanıp sisteme dahil edilmelidir. Normal sıcaklıktan fazla yada az olan sıcaklıklardaki soğutma suyu devresinde su dağıtıldığında, sistemin arızalarından birincisi ısıl gerilmeler yani kavitasyondur. Bu yüzden çalışan pistonda aşınmalar meydana gelir. kavitasyondan kaçınmak için; Eklenen elemanın devreye girişinden kapatılmasına kadar soğutma suyu giriş sıcaklığı dakikada 2 dereceyi aşmamalıdır.

Silindir Soğutma Suyu Pompasının Devreye Alınması:

Silindir soğutma suyu pompası devreye alınmadan önce silindir soğutma suyu sıcaklığı bilinmelidir. Silindir soğutma suyu sıcaklığı hiterde ve kulerde ayarlanmaktadır.

Hava durumuna göre hiter devreye erken veya normal zamanda alınır . Ana makine ile jeneratör soğutma suyu ile iştirak sağlanır. Isıl gerilimlere kavitasyona  engel olmak için makine çalıştırılmadan evvel ön ısıtma yapılır.

Expansion tank su seviyesi kontrol edilir. (Enjektör soğutma  devresi ile Expansion tank devresi ortak  ise tanka yakıt gelebilir. ) Expansion tank tam doldurulmamalıdır. Çünkü  makine çalışırken seviyesi tamamlanmalıdır. Devreden eksilen suyu karşılaması için yukarıda (Expansion tank) olmalıdır. Silindir soğutma suyundaki havanın çıkmasını sağlar. Silindir soğutma suyunu ısıtmak için bazı devrelerde expansion tank içine tesisat yerleştirilir. Silindir soğutma suyu içine ilaç konması için expansion tanktan yararlanılır. İlaç silindir soğutma suyunun sertlik, klor, ph, vb seviyesini ayarlar. Silindir soğutma suyu  pompası çalıştırılır. Pompa basıncı kontrol edilir. Amper göstergesi varsa pompa motorunun kaç amper çektiğine bakılır. Devrede kaçak varsa hava yapar, geyç oynar expansion tank taşar. Silindir pompası çalıştırıldıktan sonra ve kontrollerden sonra işlem tamamlanır.

Tatlı Su Pompaları:

Ceket soğutma suyu için gerekli olacak toplam çıkış değerleri, ki bunlar GTD kitapçığında verilmiş ve bilgisayara girilmiştir. Proje aşamasında bir rehber olarak düşünülmelidir.

Toplam basınç boruların kurulumu ve düzenlenmesine göre belirlenir.

Buna ek olarak makine girişinde bulunan basıncıda kontrol etmek önemlidir.

Makine girişinde bulunan basınç devre civarındaki sürtünme kaybına bağlıdır ve istenen değer aralığında olmalıdır.

Bir santrifüj pompanın diyagramının dik olması tercih sebebidir. Çünkü dik olan basınç kapasite diyagramında basınç değişirken akış kapasite daha az değişir. Pompadaki diferansiyel basınçta, akış kapasitesi ile değişir, öyle ki pompa basınç ölçümleri en ince akış göstergesini bile verebilir.

Bir rehber olarak söylersek,   minimum önerdiğimiz diklik şu şekilde tanımlanabilir: %100'den %10'a 107'ye çıkan bir basınç artışında( H)pompa kapasitesi(Vo) %10'dan daha fazla artmamalıdır.

JCW pompa girişleri ve expension tankı arasındaki yükseklik mümkün olduğu kadar fazla olmalı. Neden?

Sisteme salmastra kapaklarından hava girişini engellemek için pompa girişindeki basınç ölçümü her zaman atmosfer basıncından yeterli ölçüde fazla olmalıdır. Mesela pompa giriş basıncı, çalışırken 0. 4 bardan az olmamalıdır.

Emme bölümündeki basınç, hem pompa çalışırken ölçülmeli(ki buna dinamik basınç denir. ). Dinamik ve statik basınç arasındaki fark ise 0. 3 bar'dan daha az olmalıdır. Eğer basınç farkı daha fazla çıkarsa ya balans borusunun çapı çok küçüktür, ya da hava firar borusundaki kısma valfi diskleri çok büyüktür. Hiter makine çalışmadan önce ön ısıtmayı sağlar ve limanda kısa kalış ve benzeri zamanlarda soğutma suyu sıcaklığını korur bu durum ilk hareket halinde silindirdeki aşınmaları önlemek için çok önemlidir hiter ana tedarik yolu (soğutma suyu yolu) ile paralel olarak düzenlenmiştir by-pass edilmiş su akışı valf ile değil orifis pleyt vasıtası ile ayarlanır hiterin çalışması makine çıkışına yerleştirilmiş olan ayrı sıcaklık sensörleri ile kontrol edilir.

Ayrıca devrede preheating pump (ön ısıtma  pompası) bulunabilir. Ön ısıtma pompasının kapasitesi ana silindir soğutma pompasının %5'i olmadır.

Non-return valve (Geri döndürmez valf) ana silindir soğutma pompası çıkışı ile hiter  geçişini ana pompa çalışırken sağlar. Ön ısıtma pompası sadece limanlarda kullanılır. Makine çalıştırılmadan önce  ana silindir soğutma  suyu pompası çalıştırılır, ve ön ısıtma pompası stop edilir. Makine stop edilirken veya tekrar makine manevra süresince çalışırken silindir soğutma suyu pompası çalışmaya devam eder.

Ana makine soğutma suyu yardımcı makine soğutma suyu vasıtasıyla ön ısıtılmış olabilir. Bu durum makine devreleri dizayn edilirken, yerleştirilirken servis yükünde yardımcı makine veya makinelerden elde edilebilecek sıcaklık dikkate alınır. Bu dizayn istenilen sıcaklıkta ana makine ön ısıtmasını yapmak için yeterlidir. Eğer her iki sistemde direk bağlanırsa basınç ve sıcaklık seviyeleri ana makine ihtiyacına göre kontrol edilecektir.

Air Seperator:

Air seperator ana makinede mümkün olduğu kadar kısa zamanda hava gaz karışımını soğutma suyu vasıtasıyla disçarc eder.

Expansion tank havalandırma borularında throttiling disc sıkılmış bir biçimde expansion tank girişinde(tank su akış limitlerine göre) bulunmalıdır.

Fluid Flow Stabilizer:

Fluid flow stabilizer ana makinede suyun dönme hareketini throttiling disc ve air seperator yardımıyla düzeltir.

Throttiling Disc:

Throttiling disc makinede istenilen basınç ve akışı sağlamak amacıyla konur. Örnegin makinede JCW pompası çıkışına yerleştirilir.

Kategoriler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi