Günümüzün popüler sanatlarından ya da, kimi kesimler tarafından vandalizm (kamu malına zarar verme) olarak tanımlanan graffiti, grafik sözcüğünden türetilmiştir.

Sanat olduğu yönünde tartışmalar halen devam etmektedir ancak yapılan çalışmaların kişinin zevk ve tercihlerine göre şekillenmesi, çalışmaların duygu ve düşünceleri yansıtıyor olması graffitinin sanat akademisyenlerinin çoğu tarafından tescillenmese bile sanat olarak kabul edilmesini sağlamıştır.  Daha çok sokak sanatçıları tarafından illegal yöntemlerle yapılıyor olsada bu sanatla uğraşanların ve lagal olarak icra edenlerin sayısı gün geçtikçe artmakta.

Tarihsel Süreci ve Gelişimi

Tarihsel sürecine bakacak olursak, M. Ö'’ye kadar dayanan bu sanat ilk insanların mağara duvarlarına çizdikleri şekillerden gelip, 1940’lı yıllarda Almanya’da Berlin Duvarına protestolar amacıyla iki yönlü olarak slogan ve şekiller çizerek tanınmaya başlanmış ve Amerikanın 1960'’lı yıllarında sokak çetelerinin kendi alanlarına, bu alanın kendilerine ait olduğunu belirlemek için çizdikleri yazı ve şekillerle kendini göstermiştir. Diğer yandan 1960 ve 1970'’li yıllarda New York da kuryecilik yapan Demetrius isimli bir kişinin gittiği her yere isminin kısaltması olan taki ve sokak numarası olan 183’'ü birleştirmesiyle yani ‘’Taki183’’ imzasını atmasıyla insanların merakını uyandırmıştır.

New york Times gazetesinin bu imzayı manşet haber yapmasıyla, ‘’Taki183’’ bir efsane haline gelimiştir. Bu imzayı beğenen genç kesimler de kendilerine birer imza beğenip Taki’yi taklit etmeye ve imzalarını atmaya başlamışlardır bu imzalar zamanla ün kazanmak için graffiti çalışmalarına ve kimin daha güzel, daha zor çalışmalar yapacağı üzerine devam etmiştir. Günümüzde de bireysel ve grup çalışmalarıyla gelişmeye devam etmektedir.

Graffiti nedir ?

Esasen duvar yazısı anlamına gelen graffiti, duvarlara çizilen ve bu çalışmayı yapan kişinin isteğine göre hobi, şöhret, siyasi mesaj, sokakta yaşananlar vs. amaçlarla kompozisyonlar oluşturup bu şekilde sınırı olmadan şekiilenen bir sanattır. Genellikle gençler tarafından icra edilen bu sanat çıkış noktası itibariyle içerisinde illegalist unsurlar taşımaktadır. Bunun yanında asi bir ruhu olduğu gerçeği çizimlere yansımıştır. Genellikle kolay yapılabilmesi için sprey boyalarla ve daha çok kişinin görebileceği alanlara (tren vagonları, işlek caddelerin, sokakların vs. duvarları) yapılır. Günümüz de sanat olarak yer bulmuş ve illegal olanların yanında, legal olarak da bir çok kesim tarafından icra edilmektedir. Resim ve graffitiyi birbirine karıştırmamak gerekir. Duvara çizilen türlerinin yanında bir çok türü ve farklı terimleri bulunmaktadır.

Graffiti türleri ve terimleri nelerdir ?

Writer: Graffiti sanatçılarına verilen isimdir. Heykeltraş, Ressam vs. gibi düşünebiliriz.

Sketch: Taslak anlamına gelen sketch, graffiti çalışmasının duvara ya da başka bir alana çizilmeden önce deftere, kağıda vs. çizilen şeklidir. Kağıt dışında tablo, sunta vs. taslak olabilecek ve taşınabilen küçük her zemine yapılabilir.

Blackbook: Devamlı olarak sketch çalışmalarının yapılıp tutulduğu deftere verilen isimdir.

Resim de Sketch’lerden oluşan bir blackbook örneğini görebilirsiniz.

Wall: Duvarlara çizilen graffitilerdir. Duvarın türüne büyüklüğüne göre çeşitlilik gösterirler. En iyi wall’ın tuğla duvarlara yapıldığı söylenir.

Block: Graffitiye boyut kazandıran gölgelendirmelerdir.

Character: Graffitinin çevresine (Genelde yanlarına) yapılan karikatürist çalışmalardır. Genelde insan silüeti şeklinde olur.

Tag: Graffiticinin imzası. Bu imza genelde graffiti çalışmalarının kime iat olduğunun anlaşılması için aynı olmalıdır. Tag atmak için graffiti yapmak şart değildir. Boş bir alana şöhret için tag atılabilir. Burada bit ayrım vardır graafiti ve tag ayrıdır tag atılır graffiti ise çizilir/yapılır.

Marker: Genelikle tag atmak için kullanılan kalemlerdir. Bunun yanında sketch(taslak) için üretilen ve çeşitli renk ve kalınlıklarda marker çeşitleri bulunmaktadır.

Firstline: Graffiti çalışması için çizilen ilk çizgilerdir.

Outline: Graffitinin dış çizgileridir. Harf çizgileridir.

Secret outline: Graffitinin harf çizgilerini ve blok’u çevreleyen ikinci(outline’dan farklı renkteki) çizgidir.

Highlights: Graffitinin çeşitli yerlerine verilen parlama, ışıltı efektidir. (Genelde harf köşelerine yapılır)

Fill in: Graffitinin iç boyasıdır. Harflerin boyanan iç kısımlarıdır ve tek renk olmak zorunda değildir.

Bubble: Graffitinin içine ya da dış bölümüne yapılan baloncuk efektidir.

King: Usta, profesyonel graffiticiler.

Burner: Ustaca yapılmış profesyonel çalışma.

Resim de bu terimleri, usta bir writer olan (King) Cantwo(Can2)’nun burner bir wall çalışmasında göreblirsiniz.

Bunlardan farklı olarak bir çok terim ve graffiti türü bulunmaktadır.

End2end: Trenlerin üzerine yapılan graffiti türüdür. Treni kople kaplayacak şekilde yapılan graffiti.

Roof top: Çatılara yapılan graffiti türü.

Can: Sprey boya anlamına gelir ancak başlıkları değiştirilebilen sprey boyalar tam anlamıyla graffiti de can teriminin karşılığıdır.

Cap: Sprey boyaların farklı kalınlık, şekil, büyüklük vs. şekilnde püskürmelerini sağlayan spray başlığıdır. Graffiti sanatı için vazgeçilmez bir üründür. Kalınlık ve şekil olarak mm-cm arasında değişen ölçüleri bulunur. Bunun yanında kesik uçlu püekürtmeden, örümcek ağı şeklinde püskürten başlıklara kadar yüzlerce çeşidi bulunur.

Crosslamak: Grafitinin üzerini boyamak, başka grafiti yapmak, karalamak. Bu çalışmalar genelde rakip writer’ların yaptığı ya da alan sıkıntısından ortaya ya da popüler, herkesin gördüğü alanlarda çalışmak isteğinden doğan çalışmalardır.

Throw: Basit çalışmalardır. Tag’lerin büyükleridir ve genelde dar alanlara yapılır. Throw’lar bir alt dal olarak değerlendirilebilir. Sadece bu şekilde isim duyurmak amacıyla tag atan bazı sanatçılar da bulunmaktadır.

Bunny: Kadın graffiti sanatcısı. Önceleri erkeklerin eğemenliğinde gelişen graffiti günümüzde artık kadınlar tarafında da sıkça icra edilmektedir. Tavşan anlamına gelen Bunny kadın graffiti sanatçılarının daha çok tavşan figürleri çizmelerine yol açmıştır.

Style: Graffitinin stilidir. Sanatçının yaratıcılığına göre çeşitli style çalışmaları olabilir. Style olarak sanatçıların en çok kullandıklarına bakacak olursak;

Wild Style: Kelime olarak vahşi sitil anlamına gelir. Okunması güç anlaşılmaz olan çalışmalardır.

Semi wild style: Harflerin anlaşıldığı ancak yine de karışık olan wild style’e göre daha sade çalışmalardır.

Simple style: Okunabilen stillerdir. Graffitiyle uğraşmayanların bile rahat okuyabildiği çalışmalardır.

3D Style : Üç boyutlu çalışmalardır. Gölge, ışık, perspektif gibi unsurların daha çok dikkat çektiği çalışmalardır. Genellikle çok ileri seviye sanatçıların yaptığı çalışmalardır ve bilgisayar ortamında yapılabilirler.

Block styla: İllegal olarak yapılan çabuk basit stilli çalışmalardır.

Free style: Sanatçının kendi oluşturduğu serbest stilli çalışmalardır

Crew: Graffiti sanatçılarından oluşan (writter’lar) ekiptir. Ekip çalışması halinde yapılan bu çalışmalar için crew in tag’i(imzası) kullanılır. Son yıllarda özellikle crew’ler bir hayli artmış bulunmaktadır. Bunun sebebi yapılacak çalışmanın hem hızlı yapılması hem yeteneklerin birleştirilmesiyle daha iyi çalışmaların ortaya çıkmasıdır. Bunun yanında masrafların bölüşülmesi ve ün kazanmak crew’ler için sebep olmuştur. Aşağıda UNC Crew üyelerinin bir resmini görebilirsiniz.

One: Bir crew ekibinde olmayan graffiti sanatcısıdır. Bu kişiler genelde tag’larının sonuna one eklerler.

Battle: Graffiti sanatçılarının kapışması, yarışması anlamına gelir. Bu kapışmalar bir kazananın olmadığı yarış niteliğindeki eğlencelerdir.

Quick piece: Çok hızlı bir şekilde yapılan çalışma. Genelde king graffiticiler yapar.

Toy: Yeni ve çaylak diye adlandırlan graffiticiler.

Bombing: Yasa dışı yapılan graffitidir.

Bu terimler ve graffiti türleri genellikle en çok bilinen terimlerdir. Bu terimlerin ve türlerin yanında sanatçıların ya da crew’lerin geliştirdikleri farklı türler ve farklı terimler de ve mevcut bulunmaktadır.

Graffiti Nasıl Yapılır ve Nasıl Öğrenilir?

Graffiti sanatı çok fazla yetenek gerektiren bir sanat olmamakla birlike bu yetenek düzenli çalışmayla ve bu işi benimsemekle geliştirilebilir.  Graffiti çalışmasına başlamadan önce bir Blackbook’umuz olmalı burada yapacağımız taslaklar kendimizi geliştirmemiz açısından önemlidir. Kendimize ait bir stilimiz (ya da sıkça kullanılan style’lerden birini benimseyebiliriz) ve imzamız(tag) olmalı. Öncelikle stilimize göre bir alfabe ve bu alfabede ki harfleri birbirine nasıl geçireceğimizi bilmemiz bunun için çalışmamız gerekiyor.

Çalışmamızı oluşturmadan önce perspektifini kafamızda planlamamız gerekiyor; yani çalışmaya bakıldığında yazının havada mı duruyor, bir yeremi oturtulmuş, alttan ya da üstten bakıyormuş gibi mi görünmesini istiyoruz öncelikle bunu belirlememiz gerekior. Taslaklarımızı (sketch) yaparken, öncelikle silinebilen kurşun kalemlerle kafamızda ki çalışmanın çizgilerini oluştrup daha sonra bu çizgiler üzerinden keçeli ya da silinmez bir kalemle (özel olarak üretilen marker’ları kullanmamız daha iyi sonuçlar verecektir) sketch’mize harflerin ana çizgilerini(outline) çizmemiz gerekiyor. Daha sonra gölge-boyut (block) ekleyeceksek block çizgilerini de aynı şekilde çizmemiz gerekiyor. Daha sonra silgiyle kurşun kalem izlerini silip, boyama işine geçebiliriz. (Silme işini boyamadan sonra yaparsak renkler soluk çıkacaktır) Zevkimize göre öncelikle block’ları boyadıktan sonra fill in (iç boyama) işlemini yapıyoruz daha sonra isteğinmize göre secret outline ya da bubble, character vs. ekleyebilirsiniz.

Resimler eşliğinde bir sketch çalışmasını nasıl yapacağımızı görelim;

1. Resim de A harfinin klasik bir şekilde üç çubuktan oluştuğunu biliyoruz ve bu üç çubuğu tabiri caiz ise eğip bükerek birbirine geçiriyoruz. Çubukları sarı renkle numaralandırdık. Kırmızı numaralar ile gösterilen bölgeler ise kesişen noktalar ve isteğinize göre bu noktalardaki çizgileri isteğinize göre silerek(duvar çalışmalarında üstünü boyayarak) harfi ortaya çıkarabilirsiniz. Harfin hangi çucuğunun altta hangisinin üstte durmasını istiyorsak ona göre ayarlayabiliriz. Bizim çalışmamızda 3. resimde göreceğiniz üzere A harfi için 1. çubuk 3. çubuğun altında, 2. çubuk ise 3. çubuğun üstünde kalmıştır.

2. resimde gördüğünüz gibi B harfinde de hem B harfi içinde kesişen yerleri, hem de A harfi ile B harfini birleştirirken kesişen yerleri sarı numaralar ile gösterdik. Kesişen noktalardan hangisinin üst de hangisinin alta kalmasını istiyorsanız tıpkı A harfinde olğu gibi isteğinize göre silip ikinci harfinizi ilk harfinizle birleştirbilirsiniz aynı işlemi başka harflerde ekleyerek yapabilirsiniz. Ekleyeceğiniz harflerde önce harf içinde kesişen noktalardan kurtulup daha sonra birleştirdiğiniz harf ile kesişen noktaları ayırt edip hangi harfin altta ya da üst de durmasını istiyorsanız buna göre bir yol izleyebilirsiniz.

3. Resimde gördüğünüz gibi A ve B harfi için kesişen noktaları temizleyip kafamızdaki şekile göre hangi harfin altta ya da hangisinin üst de kalacağını belirleyip outline’ı (harf çizgileri) çizdik. Bu çalışmada B harfi A harfinin altına girmiş durumda. Outline’dan sonra karakalem çizimlerini silgiyle silip temiz bir ilk taslak çalışması elde ediyoruz. İsterseniz grafittinizi bu haliyle boyayıp (ya da boyamadan) bırakabilirsiniz bu da bir graffitidir.

4. Resim de graffitiye boyut kazandırmak adına blok işlemini uygulayamak için blok çizgilerini çekiyoruz bunun için; blok çizgilerini oluştururken gölge mantığını kavramak gerekir. Esasen gölgelendirme ışıkla ilgilidir. Yani önümüzü ışığa dönecek olursak gölgemiz şeklimizi yansıtacak şekilde arkmızda kalacaktır. Gölgelendirmeyi bu mantıkla düşünebiliriz. Aynı şekilde graffitide de gölgelendirme harflerin silüeti şeklinde düşecektir yani harf kıvrıyorsa gölgede kıvrılacaktır. Harfleri tutup sol tarfa çektiğinizi düşünün bu durumda blok(gölge) tersi yönüne, harflerin sağa bakan yönüne düşecektir. Harfleri sola çekecek olsaydık blok sağa düşekti ve harflerin sağa bakan yüzeylerinden bloklama işlemi yapacaktık. Aynı şey alta üste ya da çaprazına görede düşünülebilir hangi yöne çekiyorsak blok tersi yönde olacaktır. Bu çalışma da hafif bir şekilde çapraz gölge alınmıştır.

5. resimde çektiğimiz blok çizgilerini birleştirme işlemini uyguluyoruz. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken, blok boyunun her harf için aynı olmasıdır. Bloklar, harflerin iç kısımlarını bazen tamamen(B harfinde) bazen bir kısmını(A harfinde) kaplayabilir, bu orantıya dikkat etmek gerekir. Yani blok boyutu bazen harflerden büyük dahi olabilir bunu ışığın çok uzaktan geldiği gibi bir düşünceyle kavrayabiliriz. Mum alevine elinizi yaklaştırdıkça gölgeniz küçülür böyle düşünebiliriz. Blokları oluşturduktan sonra artık boyama işine geçebiliriz. Blokları boyarken dikkat etmeniz gereken fill in(iç boyama) ile aynı renk ya da yakın renkler olmamasıdır. Bu çalışma da çıkan sonucu görmemiz açısından bazı blokları daha koyu bazılarını daha açık bir renkte boyadım. Çoğu zaman siyah kullanılsada iç boyamadan daha koyu bir renk ya da iç boyama koyu bir renkse daha açık bir renk herzaman daha iyi sonuçlar verir. Blok çizgilerini blok renginden ya da iç boyama renginden farklı bir renkte de seçebilirsiniz.

6. resimde Graffitimiz neredeyse hazırdır. Bu çalışmada harfleri ve ayrıntıları görmeniz açısından fill in yapmadık ancak herzaman için fill in graffitiye canlılık kazandıracaktır. Boyama yaparken taşırmamak ve estetik bir görüntü elde etmeyi amaçlamak çalışmalarımızı daha iyi hale getirecektir. Harfler ve bloklama işlemi bittikten sonra görmüş olduğunuz gibi yeşil renkle secret outline çekip tüm graffitiyi kapladık ve bubble efektiyle son halini verdik. Tagımızı da attıktan sonra artık çalışmamız bitmiş bulunuyor. Aşağıdaki ilk videoda bir sketch çalışması örneğini izleyebilirsiniz.

Sketch çalışmalarında kendimizi yeterince geliştirten sonra wall (duvar çalışmaları) çalışmalarına geçebiliriz. Duvar çalışmalarına geçmeden önce kullanacağımız malzemeleri iyi tanımamız gerekiyor.

Kolay yapılması açısından sprey boyalar graffiti için tercih edilen ürünlerdir. Genellikle cap sprey başlığı) takılabilen spreyler ve graffiti için özel olarak üretilen spreyler tercih etmemiz bize kolaylık sağlayacaktır. Sprey boyaların yanında çalışmamızı yapacağımız alanda ihtiyacımıza göre eldiven, merdiven, iskele vs. ve sprey boyanın içinde bulunan zararlı maddelerden korunmak için gaz maskesi bulundurmak gereklidir. Bunun yanında tag’imizi sprey boyayla atmayacaksak bir marker ve hazırladığımız sketch(taslak) çalışmamızın yanımızda olması bizlere kolaylık sağlayacaktır.

Wall çalışmaları için öncelikle, sürekli çalışabileceğimiz bir duvar ya da alan bulmamız gerekiyor. Amatörlüğümüzü giderene kadar bu alanda çalışmak gelişmemizi sağlayacaktır. Bahçemizin, odamızın ya da izinli bir yerin duvarında çalışabiliriz. Dış mekan çalışmalarını yapmadan önce duvarın ya da alanın yapısına göre boya seçmemiz de fayda var. Parlak bir yere soluk renklerle yapılan ya da boyanın tutmayacağı(Delikli süngerimsi, dökülen duvarlar) bir alana yapılan çalışmalar kendini pek gösteremez.  Yapacağımız çalışma için öncelikle zeminin yapısını tanımamız gerekiyor ve imkan varsa bir kat astar boya çekmek(duvarı komple düz bir renge boyamak) yapacağımız çalışmanın daha iyi sonuç vermesini sağlar. Astar boyadan sonra sketch(taslak) çalışmamız yardımıyla çalışmamızı yapabiliriz. Genellikle tuğla yapılı ya da beton yapılı duvarlar ve metal zeminler daha iyi sonuç verecektir.

Öncelikle sketch çalışmasında olduğu gibi silme gibi bir imkanımız olmadığından, (ama duvarın rengine yakın bir renkte bir taslak oluşturabiliriz) çalışmamızı alanın en ve boy orantısına göre nasıl yerleştireceğimizi, nereden başlayacağımızı, çizimin nasıl devam edeceğini, çizimin hangi pespektif(bakış açısı) ile olacağını, hangi kalınlık için hangi cap’ı (sprey başlığı) kullanmamız gerektiğini, harfleri nasıl yerleştireceğimizi, şekillerini nasıl vereceğimizi ve efektlerini , dekorunu nasıl ve nereye yapacağımızı sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Bunun için yapacağımız çalışmayı birkaç kez prova etmemiz işimize yarayacaktır.

Bunları bilmenin yolu aslında biraz zamanla ve çalışmayla takip edip araştırmakla mümkündür. İnternetten kullanacağınız tüm malzemeleri nasıl kullanıcağınıza dair uzun ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Bunun yanında daha önce graffitiyle ilgilenen bir tanıdığınız varsa kesinlikle yardım almanızı tavsiye ederim. Bilinen en çok kullanılan yönteme göre önce; fil in (iç boyama) için kullanacağımız renge/renklere göre harfleri ve graffitinin şeklini oluşturacak fist line(ilk çizgiler) yapabiliriz. Sprey boyaları çalkalamayı ve kullandığımız başlıkları daha önce başka bir sprey de kullandıysak temizlemeyi unutmayalım. Püsküren boyanın hangi mesafeden nasıl bir sonuç vereceğini deneyimleyerek öğrenebiliriz. Sketch çalışmasından farklı olarak (sketch’de aynı tekniği kullanabiliriz) wall çalışmalarında önce Fill in (iç boyamayı) yapıp daha sonra outline (harf çizgileri) yapmalıyız çünkü outline ince olacağı için iç boyama yaparken outline’a boya bulaşırsa telefi etmek hem zahmetli olacak hem kötü bir görüntü ortaya çıkaracaktır. Fiil in bittikten sonra outline’larımızı yapıp blok oluşturma işlemine geçebiliriz sketch’lerimizde ki blok oluşturma mantığının aynısı wall çalışmaları içinde geçerlidir. Blockları oluşturup, istediğimiz gibi secret outline, bubble, Highlights vs. gibi efeklerimizi verip tag’imizi de attıktan sonra graffiti çalışmamızı tamamlayabiliriz.

Sürekli olarak çalıştığımız alanda amatörlüğümüzü attığımıza inanıyorsak başka alanlara geçebiliriz. Eğer çevremiz de graffiti sanatıyla daha önceden uğraşan, uğraşmakta olan birileri varsa, bu kişilerden yardım almamız gelişmemizi sağlayacaktır. Aşağıda ikinvi video da bir wall çalışması örneğini izleyebilirsiniz.

Türkiye’de Graffiti

Ülkemiz de graffiti Almanya’da yaşayan tük ailelerinin Türkiye’ye gelip gitmesiyle gelişmiştir. 1970-1980 yılları arasında komünistlerce duvarlara propaganda yazılar yazmak amacıyla kullanılan sprey boyanın graffiti sanatçıları tarafından da kullanılıyor olması bazı kesimler tarafından ülkemizde ki graffiti sanatçılarına olumsuz eleştiriler getirmesine sebep olmuştur.

Ancak zamanla bu görüş değişmeye ve büyük şehirlerde graffiti sanatı gelişmeye devam etmiştir. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara vs. gibi şehirlerde legal olarak bu sanatı profesyonel şekilde icra edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Dünya’da graffiti

Günümüz de başta Amerika olmak üzere bir çok avrupa ülkesinde ve uzak doğuda graffiti sanatı oldukça üst seviyelerde bir gelişim göstermektedir. İnternetin yaygınlaşması ve insanların ün arayışı Dünya’da graffitiyi hızlı bir şekilde geliştirmiştir. Yasal ve illegal yöntemlerle her geçen gün isimlerini duyuran bir çok graffiti sanatçısı bu sanatın gelişimini devam ettirmektedir. Bu sanatın en ünlü isimlerinin çalışmalarını internet de takip edebilirsiniz. Aşağıda ünlü graffiti sanatçılarının isimlerini ve örnek çalışmalar yapabilceğiniz bir sitenin linkini bulabilirsiniz.

http://www. graffiticreator. net/ (Örnek çalışma sitesi)

Dünyaca ünlü graffiticiler:

A1one

Abbominevole

Abe Lincoln, Jr. (New York)

Banksy

Bio

Blek le rat (France)

Chris Silva

Can2 (Germany)

Cycle

Dalek (USA)

Dan Witz (New York)

Eltono

Faile

Flowerguy

Galo

Logan Hicks

Ignorancia

influenza

Jon Burgerman

Jace

Kinsey

Klutch

Travis Millard

Turbo - s2k ( Turkey )

Tvboy

Urban Medium

Vinnie Ray (New York)

WK

WoW (Germany)

Zephyr (New York)

Zoltron

Can2

Graffiti’de Dikkat Edilmesi Gerekenler

Graffiti sanatıyla uğraşıp bu alanda gelişmek istiyorsak öncelikle çok çalışmamız gerekiyor. Güncel çalışmaları incelemek yeniliğe açık olmak ve kendimizi sürekli yenilemek zorundayız. Sokakta başlayan ve sokakta devam eden bu sanata toplumun önyargılı olmaması için çalışmalarımıza siyasi, anarşist içerikler katmamamız daha sağlıklı olacaktır. Bunun dışında, dikkat etmemiz gereken bazı önemli yasal noktalar bulunuyor.

İllegal olarak başlayan graffiti sanatı günümüzde legal olarak kendine oldukça fazla alan bulmaktadır. İllegal olarak gerçekleştirilen çalışmalarda;kamu ya da kişinin mülkiyetine zarar veriyorsanız bunun getirdiği bazı hukuki yaptırımlar vardır. Para cezasından başlayan bu yaptırımlar olayın mahkemeye gitmesiyle sicilinize işleyebilir ve hatta hapis cezasına kadar gidebilir. Bu sebeple graffiti çalışmalarının her zaman legal olarak yapılmasını tavsiye ediyorum.#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 . gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 . gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media. php */

Kategoriler:

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi